Rzeczpospolita Polska

Prowadzone projekty

growgreen_logo_final

horizon


Grow Green / Horizon 2020 - Demonstrating innovative nature-based solutions in cities

Projekt realizowany przez konsorcjum złożone z 23 partnerów z 9 państw, którego liderami są 3 europejskie miasta: Manchester, Walencja i Wrocław. We Wrocławiu projekt Grow Green jest koordynowany przez miasto Wrocław i współrealizowany wraz z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu oraz Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A.

Z ramienia Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, zadania w ramach projektu prowadzi Centrum Naukowe Zarządzania Ryzykiem Środowiskowym i Monitoringu Ekosystemów, którego dyrektor - prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak, jest kierownikiem projektu od strony Uczelni. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu jest koordynatorem lokalnym części badawczej projektu, realizuje również wybrane zadania w części wdrożeniowej.


Oficjalna strona projektu: http://growgreenproject.eu/

facebook_icon/GrowGreenCities

twitter_icon/GrowGreenCities

Wrocławska (polskojęzyczna) strona projektu: https://www.wroclaw.pl/growgreen/grow-green

Filmy o projekcie:

Grow Green w prasie:

Wybrane wydarzenia w ramach projektu: