Rzeczpospolita Polska

Prowadzone projekty

Grow Green - Green Cities for Climate and Water Resilience, Sustainable Economic Growth, Healthy Citizens and Environments / Horizon2020: Demonstrating innovative nature-based solutions in cities

Projekt realizowany przez konsorcjum złożone z 23 partnerów z 9 państw, którego liderami są 3 europejskie miasta: Manchester, Walencja i Wrocław. We Wrocławiu projekt Grow Green jest koordynowany przez miasto Wrocław i współrealizowany wraz z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu oraz Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A.

Z ramienia Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, zadania w ramach projektu prowadzi zespół pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Jerzego Zwoździaka, który jest też kierownikiem projektu od strony Uczelni. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu jest koordynatorem lokalnym części badawczej projektu, realizuje również wybrane zadania w części wdrożeniowej.

 

Oficjalna strona projektu: http://growgreenproject.eu/

facebook_icon/GrowGreenCities

twitter_icon/GrowGreenCities


Wrocławska (polskojęzyczna) strona projektu: https://www.wroclaw.pl/growgreen/grow-green


Filmy o projekcie:


Grow Green w prasie:


Wybrane wydarzenia w ramach projektu:


Konferencje zrealizowane przez zespół projektu Grow Green