Rzeczpospolita Polska

Wrocławskie Centrum Biotechnologii


W skład Wrocławskiego Centrum Biotechnologii wchodzi osiem podmiotów, w tym trzy wydziały Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu:

  • Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  • Wydział Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  • Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
oraz
  • Wydział Biotechnologii i Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
  • Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej
  • Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk
  • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

Konsorcjum Wrocławskie Centrum Biotechnologii otrzymało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego na lata 2014-2018.

logoknow



Centrum specjalizuje się badaniach w dziedzinie biotechnologii, żywności funkcjonalnej, innowacyjnych technologii oraz badań nad naturalnymi biosubstancjami w prewencji i terapii chorób cywilizacyjnych, w zakresie biotechnologii czerwonej – medycznej oraz żółtej – żywienie i pasze.

Zaangażowanie wszystkich przedstawicieli konsorcjum umożliwia przeprowadzanie kompleksowych badań naukowych w zakresie biotechnologii, chemii, immunologii i biomedycyny, medycyny i weterynarii oraz nauk o żywności i żywieniu. Ścisła współpraca partnerów jest niezbędna do zapewnienia wysokiej efektywności wykorzystania wyników badań podstawowych w tworzeniu nowych technologii i transferu wiedzy do przemysłu.


Wrocławskie Centrum Biotechnologii ze statusem KNOW – doniesienia medialne