Rzeczpospolita Polska

Partnerstwo


Program „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” powstał na bazie porozumienia Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Do współpracy przy tworzeniu programu rozwoju Zielonej Doliny zaproszone zostały zespoły eksperckie reprezentujące środowisko naukowe Dolnego Śląska oraz przedstawiciele samorządów terytorialnych, administracji rządowej, organizacji reprezentujących przedsiębiorców i samych przedsiębiorców oraz  instytucji otoczenia biznesu.

Zarówno diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej, jak i propozycja strategii były uzgadniane w trakcie warsztatowych spotkań konsultacyjnych. Przed ostatecznym zatwierdzeniem przez zarząd województwa (czerwiec 2017 r.) program zostanie poddany konsultacjom społecznym i strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

Kalendarz konsultacji:

20.01.2017 r. Program „Odra” we współpracy z programem „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”
13.12.2016 r.
Spotkanie z absolwentami UPWr. Seminarium „Nowa strategia współpracy UPWR z gospodarką” z uwzględnieniem programu
8.12.2016 r.
Konferencja „Współpraca nauki z gospodarką i administracją dla rozwoju innowacyjności” – Politechnika Wrocławska – Panel i referat dot. programu
01-02.12.2016 r.
Konferencja „Polskie uczelnie w perspektywie światowej” – prezentacja założeń programu
28.11.2016 r. Konferencja „Chemia dla rolnictwa” – Karpacz – prezentacja założeń dot. programu
07.08.2016 r.
Konferencja Klastra Wołowina Sudecka. Marianówka – Orle Gniazdo. Referat  dot. programu
08.07.2016 r.
Prezentacja sposobu działania programu w ramach Komitetu Sterującego Klastra NUTRIBIOMED
15.06.2016 r.
Spotkanie ze sekretarzem stanu Ministerstwa Zdrowia  J. Pinkasem w sprawie wdrażania nowej generacji żywności w procesie profilaktyki zdrowotnej
31.05.2016 r.
Konferencja UPWr „Nauka Praktyce”, Pawłowice. Prezentacja: „Nowe niekonwencjonalne perspektywy dla Dolnego Śląska – Zielona Dolina”


Konferencja konsultacyjna programu „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”

W dn. 24 kwietnia 2017 r. w Hotelu Wodnik we Wrocławiu odbyła się konferencja konsultacyjna projektu Programu Rozwoju pn. „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”. Miała ona związek z zainicjowanymi przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego konsultacjami społecznymi, w ramach których istnieje możliwość zapoznania się z programem oraz wyrażenia opinii i uwag na jego temat poprzez przesłanie wypełnionego formularza za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.


20170424_150901_1


W konferencji wzięli udział m. in.: Paweł Hreniak, Wojewoda Dolnośląski, Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Ewa Mańkowska, Wicemarszałek, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na czele z Rektorem, prof. dr. hab. Tadeuszem Trziszką, przedsiębiorcy oraz inne osoby zainteresowane programem.


20170424_150650_1


Po przywitaniu gości przez Zbigniewa Dynaka, Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego głos zabrał Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, prof. dr hab. Tadeusz Trziszka. Podczas swej prezentacji przedstawił główne założenia programu pn. „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”. Następne wystąpienie należało do Ireneusza Ratuszniaka z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, który skupił się na celach szczegółowych programu.


20170424_153814_1


Kolejnym punktem konferencji była wymiana uwag i opinii. W dyskusji wzięli udział zgromadzeni goście, m. in. Jerzy Łaskawiec z Dolnośląskiej Izby Gospodarczej, Władysław Szymański z Dolnośląskiej Rady Gospodarczej, dr Ryszard Kacała z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, dr inż. Joanna Kułdo, sekretarz Klastra Nutribiomed, Marek Ferenc reprezentujący organizacje pozarządowe.


20170424_150628_1


Na zakończenie konferencji głos zabrał Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, prof. dr hab. Tadeusz Trziszka, który podziękował obecnym za liczne przybycie i podsumował spotkanie. Jego zdaniem dobrze postawiony cel sprawi, że program Zielona Dolina rozwinie się.


20170424_155540_1


Ewa Mańkowska, Wicemarszałek również z optymizmem spogląda w przyszłość i wierzy, że wspólne przedsięwzięcie, jakim jest program Zielona Dolina, ma szansę odnieść sukces.


Zatwierdzenie programu „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” przez zarząd województwa

Dnia 20 czerwca 2017 r. Uchwałą Nr 3945/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego program rozwoju pn. „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” został przyjęty.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego.

Z pełną treścią uchwały można się zapoznać na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

UchwałaPodpisanie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji programu „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”

Dnia 9 sierpnia 2017 r. między Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu a Urzędem Marszałkowskim zostało podpisane porozumienie o współpracy w ramach programu „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”.


plik PDF Zielona Dolina - porozumienie plik PDF, 1.96 MB
2017-08-10 09:38