Rzeczpospolita Polska

Dokumenty do pobrania

fe_wiedza_edukacja_rozwoj_rgb_1


plik PDF Regulamin staży studenckich WIKŚiG WBiHZ plik PDF, 740.07 KB
2017-04-10 14:56
dokument Word 2007 Załącznik nr 1: Umowa trójstronna dokument Word 2007, 321.34 KB
2017-04-03 08:46
dokument Word 2007 Załącznik nr 2: Wniosek o przyznanie stażu dokument Word 2007, 292.86 KB
2017-04-03 08:46
dokument Word 2007 Załącznik nr 3a: Formularz danych osobowych dokument Word 2007, 308.22 KB
2017-04-03 08:46
dokument Word 2007 Załącznik nr 3b: Informacja dotycząca podstawy do ubezpieczenia dokument Word 2007, 299.48 KB
2017-04-03 08:47
dokument Word 2007 Załącznik nr 4: Harmonogram dokument Word 2007, 296.21 KB
2017-04-03 08:47
dokument Word 2007 Załącznik nr 5: Oświadczenie o wniesieniu wkładu własnego Pracodawcy dokument Word 2007, 297.36 KB
2017-04-03 08:47
dokument Word 2007 Załącznik nr 6: Lista obecności dokument Word 2007, 296.34 KB
2017-04-03 08:47
dokument Word 2007 Załącznik nr 7: Dziennik stażu dokument Word 2007, 296.01 KB
2017-03-30 14:26
dokument Word 2007 Załącznik nr 8: Karta wykonywanych czynności Opiekuna stażu dokument Word 2007, 296.96 KB
2017-04-03 08:47
dokument Word 2007 Załącznik nr 9: Wniosek o pokrycie kosztów wynagrodzenia Opiekuna stażu dokument Word 2007, 55.92 KB
2017-04-03 08:47
dokument Word 2007 Załącznik nr 10: Sprawozdanie ze stażu dokument Word 2007, 48.98 KB
2017-04-03 08:47
dokument Word 2007 Załącznik nr 11: Zaświadczenie o odbytym stażu dokument Word 2007, 295.03 KB
2017-04-03 08:47
dokument Word 2007 Załącznik do Umowy trójstronnej nr 1: Program stażu dokument Word 2007, 295.72 KB
2017-04-03 08:46