Rzeczpospolita Polska

Dokumenty do pobrania

fe_wiedza_edukacja_rozwoj_rgb_1


plik PDF Regulamin staży studenckich WPT plik PDF, 740.99 KB
2017-04-10 15:24
dokument Word 2007 Załącznik nr 1: Umowa trójstronna dokument Word 2007, 319.27 KB
2017-04-10 13:37
dokument Word 2007 Załącznik nr 2: Wniosek o przyznanie stażu dokument Word 2007, 290.37 KB
2017-04-04 13:03
dokument Word 2007 Załącznik nr 3a: Formularz danych osobowych dokument Word 2007, 307.49 KB
2017-04-04 13:03
dokument Word 2007 Załącznik nr 3b: Informacja dotycząca podstawy do ubezpieczenia dokument Word 2007, 298.29 KB
2017-04-04 13:03
dokument Word 2007 Załącznik nr 4: Harmonogram dokument Word 2007, 297.08 KB
2017-04-04 13:04
dokument Word 2007 Załącznik nr 5: Lista obecności dokument Word 2007, 297.09 KB
2017-04-04 13:04
dokument Word 2007 Załącznik nr 6: Dziennik stażu dokument Word 2007, 296.83 KB
2017-04-04 13:04
dokument Word 2007 Załącznik nr 7: Karta wykonywanych czynności Opiekuna stażu dokument Word 2007, 297.71 KB
2017-04-04 13:04
dokument Word 2007 Załącznik nr 8: Wniosek o pokrycie kosztów wynagrodzenia Opiekuna stażu dokument Word 2007, 56.86 KB
2017-04-04 13:04
dokument Word 2007 Załącznik nr 9: Sprawozdanie ze stażu dokument Word 2007, 49.91 KB
2017-04-04 13:04
dokument Word 2007 Załącznik nr 10: Zaświadczenie o odbytym stażu dokument Word 2007, 295.99 KB
2017-04-04 13:04
dokument Word 2007 Załącznik do Umowy trójstronnej nr 1: Program stażu dokument Word 2007, 296.55 KB
2017-04-19 08:57