Rzeczpospolita Polska

Rezultaty projektu

­

W wyniku realizacji projektu 34 stypendystów kontynuowało naukę na studiach doktoranckich.

Doktoranci uczestniczyli w 63 konferencjach naukowych. Były one organizowane przez największe ośrodki naukowe w Polsce, takie jak: Uniwersytet Zielonogórski, Politechnika Śląska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, SGGW w Warszawie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Politechnika Krakowska, Akademia Rolnicza w Krakowie, w Poznaniu i w Lublinie; Polskie Towarzystwa: Technologów Żywności w Lublinie i Biologii Eksperymentalnej Roślin w Warszawie; Instytuty Naukowe: Polska Akademia Nauk, Weterynaryjny w Puławach, Ochrony Roślin w Poznaniu, Badawczy w Puławach oraz Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Doktoranci uczestniczyli również w konferencjach zagranicznych: m.in. w Pfaffendorf (Niemcy), Lednice (Czechy), Tatranske Matliare (Słowacja), Berlin (Niemcy), Tartu (Estonia), Lipsk (Niemcy), Oviedo (Hiszpania), Praga (Czechy).

Stypendyści opublikowali 49 artykułów naukowych, które zostały wydane przez prestiżowe wydawnictwa i czasopisma na świecie, takie jak: New Agrochemicals And Their Safe Use For Health And Environment, Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. Publikacje wydawane były także w zeszytach naukowych publikowanych przez uczelnie wyższe w Polsce, np. Uniwersytet Zielonogórski, Akademia Rolnicza w Poznaniu i w Krakowie oraz krajowe czasopisma naukowe: Inżynieria Rolnicza, Ochrona Środowiska, Inżynieria Ekologiczna. Publikacje zostały wydrukowane także w materiałach i biuletynach konferencyjnych m.in. Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie, Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności w Lublinie.

Doktoranci przygotowali 22 postery naukowe, które były prezentowane przez nich na konferencjach naukowych w kraju i za granicą.

Osiągnięte przez doktorantów rezultaty w projekcie nie są jeszcze ostateczne, gdyż uzyskane przez nich wyniki badań pozwolą na wydanie kolejnych kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz ewentualne przygotowanie zgłoszeń patentowych.

­