Rzeczpospolita Polska

ERASMUS+ KA107 - umowa na lata 2017/2019

Umowa nr 2017-1-PL01-KA107-036330

W roku 2017 Narodowa Agencja programu Erasmus+ pozytywnie rozpatrzyła wniosek złożony przez Biuro Programów Międzynarodowych i przyznała Uniwersytetowi Przyrodniczemu we Wrocławiu dofinansowanie na realizację mobilności studentów i pracowników szkół wyższych z krajami partnerskimi.

Czas trwania umowy: 01.06.2017 ‑ 31.07.2019.

Kwota dofinansowania: 51 650 EUR, z czego:

  • 11 050 EUR na koszty podróży
  • 32 900 EUR na wsparcie indywidualne.

Kraje partnerskie: Izrael, Kazachstan, Tajlandia, Ukraina.

Dofinansowanie z budżetu projektu przedstawia poniższa tabela:

Lp. Kraj Uczelnia Liczba
uczestników
Rodzaj i kierunek mobilności:
SMS (student)
STA/STT (pracownik)
Dofinansowanie
(podróż) w EUR
Dofinansowanie
(wsparcie indywidualne)
w EUR
1. Izrael Ort Braude
College
14 STA – 3 wyjazdy
STA – 3 przyjazdy

STT – 2 wyjazdy
STT – 2 przyjazdy

SMS – 2 wyjazdy
SMS – 2 przyjazdy
360/wyjazd
360/przyjazd
STA – 1120/wyjazd
STA – 980/przyjazd

STT – 1120/wyjazd
STT – 980/przyjazd

SMS – 3250/wyjazd
SMS – 3750/przyjazd
2. Kazachstan Innovative
Eurasian
University
2 STA – 1 wyjazd
STA – 1 przyjazd
530/wyjazd
530/przyjazd
STA – 1120/wyjazd
STA – 980/przyjazd
3. Tajlandia Khon Kaen
University
4 STA – 1 wyjazd
STA – 1 przyjazd

STT – 1 wyjazd
STT – 1 przyjazd
1100/wyjazd
1100/przyjazd
STA – 1120/wyjazd
STA – 980/przyjazd

STT – 1120/wyjazd
TT – 980/przyjazd
4. Ukraina National
University
of Life and
Environmental
Sciences
of Ukraine
2 STA – 1 wyjazd
STA – 1 przyjazd
275/wyjazd
275/przyjazd
STA – 1120/wyjazd
STA – 980/przyjazd

Rodzaje mobilności:

  • SMS - mobilność studentów celem odbycia części studiów; czas trwania mobilności: 5 miesięcy
  • STA - mobilność pracowników naukowo-dydaktycznych celem prowadzenia zajęć; czas trwania mobilności: 7 dni (5 dni pobytu + 2 dni podróży)
  • STT - mobilność pracowników w celach szkoleniowych; czas trwania mobilności: 7 dni (5 dni pobytu + 2 dni podróży).