Rzeczpospolita Polska

I. Międzynarodowa Konferencja i Warsztaty „Nature Based Solutions for New Urban World - Conference and a global conversation to demonstrate benefits of Nature Based Solutions for climate and water resilience in cities” – 17-18.10.2018


Centrum Naukowe Zarządzania Ryzykiem Środowiskowym i Monitoringu Ekosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, organizuje I. Międzynarodową Konferencję i Warsztaty "Nature Based Solutions for New Urban World - Conference and a global conversation to demonstrate benefits of Nature Based Solutions for climate and water resilience in cities".

nbswroclaw.manifo.com

Konferencja odbędzie się w dniach 17 – 18.10.2018 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, przy ul. Pawłowickiej 87 (Pałac Pawłowice). Wydarzenie objął patronatem Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka.

Tematyka Konferencji dotyczy problematyki ochrony i inżynierii środowiska w miastach, w kontekście zagrożeń i wyzwań będących aspektem m.in. zmian klimatu (m.in. zanieczyszczenie powietrza w miastach, smog, zagospodarowanie wód opadowych, zaburzenia wilgotności i mikroklimatu miejskiego, miejska wyspa ciepła, zagrożenia dla bioróżnorodności w miastach, zdrowie mieszkańców miast a stres miejski). Wprowadza również pojęcie Nature Based Solutions (NBS) i zielono - niebieskiej infrastruktury w kontekście:

  • projektowania i architektury krajobrazu,

  • zarządzania i modelowania ryzyka środowiskowego,

  • korzyści natury ekologicznej, ekonomicznej i społecznej,

  • tworzenia tzw. zielonych miast i strategii adaptacji do zmian klimatu,

  • kwestii ekonomicznych (wartość nieruchomości i gruntów a Nature Based Solutions),

  • projektów wspierających wprowadzanie rozwiązań typu NBS do miast (m.in. na przykładzie projektu Grow Green, realizowanego przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i UM Wrocław). 

Konferencja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, m.in. do pracowników administracji publicznej, deweloperów i pracowników sektora budownictwa, architektów oraz architektów krajobrazu, przedstawicieli mieszkańców miast, organizacji pozarządowych, naukowców i studentów.

W imieniu Dyrektora Centrum Naukowego Zarządzania Ryzykiem Środowiskowym i Monitoringu Ekosystemów, Prof. dr hab. inż. Jerzego Zwoździaka, chcielibyśmy zaprosić Państwa do uczestnictwa w niniejszej Konferencji.


dokument Word 2007 Formularz rejestracyjny konferencji dokument Word 2007, 77.22 KB
2018-09-19 11:49


konferencja_nature_based_solutions