Rzeczpospolita Polska

ModernHatchEPI.eu


logo_naglowek_kolor


„Wzrost konkurencyjności na rynku poprzez wdrożenie innowacyjności produktowej, procesowej, technologicznej i marketingowej związanej z wylęgiem "Piskląt niemodlińskich" w zakładzie wylęgowym w Magnuszowicach”  realizowana w ramach działania 16 „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Działanie 16 Współpraca
Umowa o przyznaniu pomocy nr 00002.DDD.6509.00014.2017.08

Rok przyznania: 2018

Wartość projektu: 9 575 049,00 zł, w tym ze środków EFRROW w wysokości 6 092 603, 67 zł, z krajowych środków publicznych w wysokości 3 482 445,33 zł.

Partnerzy operacji:

Grupę Operacyjną ModernHatchEPI.eu, w ramach innowacyjnego projektu badawczo – rozwojowego tworzą:

  1. „ModernHatch” Sztuder & Wocka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa – Lider
  2. „ModernHatch” Sztuder & Wocka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  3. SKAYLARK Tomasz Brdyś
  4. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  5. Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Magnuszowice „Wspólna Sprawa” w Magnuszowicach

Właściciele ferm drobiu:

  • Weronika Wocka – Boguszyce
  • Artur Wocka – Boguszyce
  • Henryk Baron – Boguszyce
  • Rozwita Rink – Opole
  • Bogdan Drobina – Miodary

Misja i cel operacji:

Celem Grupy Operacyjnej ModernHatchEPI.eu jest opracowanie i wdrożenie innowacji w zakresie wylęgu piskląt – brojlerów, zmierzającej do poprawy ich jakości, zmniejszenia śmiertelności i zwiększenia ich dobrostanu, co zostanie zrealizowane poprzez realizację wspólnych przedsięwzięć obejmujących badania naukowe, prace rozwojowe oraz inwestycje, na które pozyskano dofinansowanie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach działania M16 "Współpraca", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Projekt Grupy Operacyjnej ModernHatchEPI.eu jest odpowiedzią na nowe trendy w produkcji drobiarskiej i oczekiwania konsumentów. Jednym z kierunków produkcji kurczaków i mięsa jest ograniczanie stosowania antybiotyków. W zakładzie firmy ModernHatch w Magnuszowicach, produkowane będą pisklęta silniejsze i zdrowsze od piskląt produkowanych metodami tradycyjnymi. Wyższa zdrowotność skutkuje ograniczeniem konieczności stosowania antybiotyków, które są stosunkowo drogie oraz pozwala na lepsze wykorzystanie paszy przez prawidłowo funkcjonujący przewód pokarmowy piskląt .

Założeniem projektu jest stworzenie produktu o nazwie „pisklę niemodlińskie”, które ze względu na zastosowaną innowacyjną technologię lęgu cechować się będzie lepszą zdrowotnością i osiąganymi efektami produkcyjnymi. Technologia „troskliwego wylęgu” polegać będzie na dostępie piskląt do paszy i wody w dowolnym, optymalnym dla nich momencie w oddzielonej od niewylężonych jaj, oświetlonej komorze klujnikowej.Operacja pn. „Wzrost konkurencyjności na rynku poprzez wdrożenie innowacyjności produktowej, procesowej, technologicznej i marketingowej związanej z wylęgiem "Piskląt niemodlińskich" w zakładzie wylęgowym w Magnuszowicach” realizowana w ramach działania 16 „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.