Rzeczpospolita Polska

ERASMUS+ KA107 - umowa na lata 2018/2020

Umowa nr 2018-1-PL01-KA107-047673

W roku 2018 Narodowa Agencja programu ERASMUS+ pozytywnie rozpatrzyła wniosek złożony przez Dział Współpracy z Zagranicą i przyznała Uniwersytetowi Przyrodniczemu we Wrocławiu dofinansowanie na realizację 16 mobilności studentów i pracowników z krajami partnerskimi spoza UE.

Czas trwania umowy: 01.06.2018 – 31.07.2020.

Kwota dofinansowania: 35 045 EUR.

Kraje partnerskie: Chiny, Izrael, Kanada, Kazachstan, Tajwan, Ukraina, USA, Uzbekistan.

Istnieje możliwość zamiany rodzaju mobilności z „przyjeżdżający” na „wyjeżdżający” i odwrotnie w ramach dostępności środków finansowych.

W poniższej tabeli znajdziecie Państwo informację o przyznanych mobilnościach i kwocie dofinansowania:

Lp. Kraj Uczelnia Liczba uczestników Rodzaj i kierunek mobilności oraz wsparcie indywidualne (dofinansowanie na uczestnika w EUR) Podróż (dofinansowanie na uczestnika w EUR) Łączna kwota dofinansowania w EUR
1 Chiny Hunan Agricultural University 2 STA – 1 wyjazd – 1260
STA – 1 przyjazd – 980
820 3 880
2 Izrael Ort Braude College 4 STT – 1 przyjazd – 980
STA – 1 wyjazd – 1260
STA – 1 przyjazd – 980
SMS – 1 przyjazd – 4000
360 8 660
3 Kanada University of British Columbia 1 STA – 1 przyjazd – 980 1500 2 480
4 Kazachstan Seifullin Kazakh Agro Technical University 1 STA – 1 przyjazd – 980 530 1 510
5 Tajwan National Central University 1 STA – 1 przyjazd – 980 1500 2 480
6 Ukraina 1. National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
2. Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S.Z. Gzhytskyi
5 STA – 2 wyjazdy – 1260
STA – 3 przyjazdy – 980
275 6 835
7 USA Iowa State University of Science and Technology 1 STA – 1 przyjazd – 980 820 1 800
8 Uzbekistan Samarkand Agricultural Institute 1 STA – 1 przyjazd – 980 820 1 800

Rodzaje mobilności:

  • SMS – mobilność studentów celem odbycia części studiów; czas trwania mobilności: 5 miesięcy
  • STA – mobilność pracowników naukowo-dydaktycznych celem prowadzenia zajęć; czas trwania mobilności: 7 dni (5 dni pobytu + 2 dni podróży)
  • STT – mobilność pracowników w celach szkoleniowych; czas trwania mobilności: 7 dni (5 dni pobytu  + 2 dni podróży).