Rzeczpospolita Polska

INOMEL

inomel_logotypy


Projekt INOMEL w ramach programu BIOSTRATEG konkurs III

Innowacje technologiczne oraz system monitoringu, prognozowania i operacyjnego planowania działań melioracyjnych, dla precyzyjnego gospodarowania wodą w skali obiektu melioracyjnegoZaproszenie

 

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy

oraz

Zakład Melioracji Wodnych i Hydrometeorologii

Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

uprzejmie zapraszają na

 

Konferencję

w ramach projektu:

„Innowacje technologiczne oraz system monitoringu, prognozowania i operacyjnego planowania działań melioracyjnych, dla precyzyjnego gospodarowania wodą w skali obiektu melioracyjnego - INOMEL”

realizowanego w ramach programu BIOSTRATEG


 

Termin:     23 listopada 2018 r.

Miejsce: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 ul. C.K. Norwida 25, Wrocław

 Budynek Główny (A2), sala II Rinomel_logotypy


Projekt INOMEL w ramach programu BIOSTRATEG konkurs III

Innowacje technologiczne oraz system monitoringu, prognozowania i operacyjnego planowania działań melioracyjnych, dla precyzyjnego gospodarowania wodą w skali obiektu melioracyjnego


Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


Umowa: Nr BIOSTRATEG3/347837/11/NCBR/2017


Konsorcjum:

  1. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - lider konsorcjum

  2. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

  3. Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

  4. Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

  5. AGROCOM Polska. Oprogramowanie i nowe możliwości dla rolnictwa. Jerzy Koronczok

  6. Geofabryka Sp. z o.o.


Okres realizacji: 1.01.2018 – 31.12.2020


Koszt: 9 610 014,00 zł,  w tym dofinansowanie NCBR: 9 349 511,00 zł


Cele projektu:

Opracowanie systemu monitoringu, w tym teledetekcyjnego, prognozowania i operacyjnego planowania regulowanych odwodnień i nawodnień podsiąkowych w skali obiektu melioracyjnego wyposażonego w innowacyjne, zaprojektowane w ramach projektu, urządzenia do regulacji (hamowania) odpływu wody z obiektu oraz do regulacji i pomiaru natężenia przepływu wody ujmowanej do nawodnień podsiąkowych. Opracowane i przetestowane w ramach projektu innowacyjne rozwiązania będą przygotowane do wdrożenia. Celem projektu jest również rozwój współpracy jednostek badawczych z podmiotami zewnętrznymi, pobudzenie innowacyjnej aktywności sektora przedsiębiorstw melioracyjnych i pokrewnych oraz przygotowanie do wdrożenia innowacyjnych rozwiązań opracowanych w ramach projektu.

Oczekiwane rezultaty projektu: Przygotowany do wdrożeń i komercjalizacji system sprawdzonych innowacyjnych metod monitoringu, w tym teledetekcyjnego, prognoz agro-hydro-meteorologicznych i operacyjnego planowania grawitacyjnych regulowanych odwodnień i nawodnień użytków rolnych. Rezultatem projektu będą także metody i urządzenia służące do pomiaru i regulacji poboru wody do nawodnień i regulatory (urządzenia) do ręcznej lub automatycznej regulacji (hamowania) odpływu wody z odwadnianych obiektów.