Rzeczpospolita Polska

PROM międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przyznała Uniwersytetowi Przyrodniczemu środki finansowe w wysokości 749 960 PLN na realizację projektu PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej.

Celem projektu jest wymiana stypendialna adresowana do doktorantów i młodej kadry akademickiej (osoby które nie ukończyły 40 roku życia). Program umożliwia wzięcie udziału w krótkoterminowych stażach (trwających 30 dni), których celem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji.

Termin projektu: 01.10.2018 – 30.09.2019
Termin realizacji mobilności: grudzień 2018 – czerwiec 2019

Finansowane będą wyjazdy zagraniczne mające na celu umożliwienie:

  • pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej/artykułu naukowego;
  • wykonanie pomiarów korzystając z unikatowej aparatury, w tym korzystając z dużej infrastruktury badawczej niedostępnej (trudno dostępnej) w kraju macierzystym;
  • udział w przygotowaniu międzynarodowego wniosku grantowego.

Więcej informacji dotyczących programu PROM można znaleźć pod linkiem https://nawa.gov.pl/instytucje/program-prom