Rzeczpospolita Polska

Zakup biletów

  1. Przy zakupie biletów lotniczych, kolejowych, autobusowych i promowych na podróż zagraniczną pośredniczy Dział Współpracy z Zagranicą. Opłata za bilety dokonywana jest ze środków wskazanych we wniosku o wyjazd zagraniczny. Jeżeli wyjeżdżający pokrywa koszty ze środków własnych, Dział Współpracy z Zagranicą nie pośredniczy w takim zakupie biletów.
  2. Przy wykupie biletów ze środków wskazanych we wniosku o wyjazd poza środkami własnymi, każdorazowo należy stosować zasadę wyboru przewoźnika z minimum trzech ofert. O wyborze przewoźnika i wykupie biletu decyduje jego cena oraz warunki przejazdu.