Rzeczpospolita Polska

Komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych

Na obecnym etapie prowadzone są badania i prace.