Rzeczpospolita Polska

Dobry Start

logotypy_ir_pol_ds_ue

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu jako Lider prowadzi projekt „DOBRY START. Tworzenie podstaw przyszłych kompetencji zawodowych, społecznych i osobistych oraz rozwój aktywności edukacyjnej uczniów klas V VIII szkół podstawowych”. Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem projektu jest realizacja trzeciej misji UPWr poprzez przygotowanie i realizację w okresie 04.02.2019 - 31.12.2021 zajęć dydaktycznych dla dzieci w wieku 11-15 lat, umożliwiających rozwój ich aktywności edukacyjnej oraz podniesienie kompetencji kluczowych dla edukacji średniej i wyższej, stanowiących podstawę przyszłych kompetencji zawodowych w obszarze działalności inżynierskiej.

Budżet projektu wynosi 637 705,00 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 537 457,77 zł.

Zakładane efekty projektu to:
  • rozwój kompetencji zawodowych, społecznych i osobistych;
  • odbudowa i utrwalenie zaangażowania uczniów w naukę poprzez synergiczny efekt zabawy, wiedzy, współdziałania w grupie i satysfakcji z rezultatów;
  • odbudowa i utrwalenie właściwych relacji pomiędzy uczestnikami Projektu a światem materialnym i jego obiektami. Relacje te są coraz bardziej osłabiane przez nadmierny udział elementów wirtualnych w codziennym życiu dzieci i młodzieży. Jednocześnie są one kluczowe dla kolejnych etapów kształcenia i pracy zawodowej w większości obszarów kompetencji.
Partnerami w Projekcie są: Gmina Bielawa, Gmina Dzierżoniów i Gmina Pieszyce. Głównym realizatorem zajęć jest Instytut Budownictwa UPWr. Przedmiotem Projektu jest opracowanie i przeprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów klas V VIII szkół podstawowych z terenu gmin partnerskich. Kierownikiem Projektu jest dr inż. Wojciech Kilian z Instytutu Budownictwa UPWr.

Wsparcie w ramach Projektu będzie udzielane w okresie od września 2019 do grudnia 2021 w pięciu cyklach zajęć, zsynchronizowanych z organizacją roku szkolnego w szkołach objętych wsparciem. Pierwszy cykl zajęć rozpocznie się we wrześniu 2019 i potrwa do końca stycznia 2020. W kolejnych półroczach przeprowadzimy jeszcze cztery takie cykle, każdorazowo dla 140 uczniów i uczennic z klas V-VIII publicznych szkół podstawowych. Łącznie działaniem Projektu obejmiemy więc aż 700 osób.

Uczestnicy i uczestniczki Projektu wezmą udział w 9 zajęciach praktycznych i w 5 wykładach. Wszystkie zajęcia będą się odbywać pod kierunkiem doświadczonych nauczycieli akademickich, pracowników UPWr. Będą one miały charakter praktyczny, umożliwiający dzieciom samodzielne odkrywanie. Możemy zapewnić, że uczestników i uczestniczki czeka przy tym znakomita zabawa i wiele pozytywnych emocji. Między innymi zbudujemy katapultę i sejsmograf. Sprawdzimy, jak działa zapora wodna. Skonstruujemy akwedukt. Będziemy ważyć, mierzyć i testować. A wszystko to przyprawimy szczyptą wiedzy i garstką nauki. W trakcie wykładów poruszymy między innymi tematy: kim jest inżynier, skąd się biorą wynalazki, co to jest energia i co się dzieje z odpadami.

Dwa z zajęć praktycznych i jeden z wykładów odbędą się na terenie naszego Uniwersytetu we Wrocławiu. Uczestnicy i uczestniczki będa mogli poznać z bliska Uczelnię i jej obiekty, w tym Laboratorium Technologii Betonów i Wytrzymałości Materiałów. Chcemy poprzez nasz Projekt pomóc uczniom i uczennicom, którzy niedługo staną przed wyborem szkoły średniej a potem kierunku studiów, odkryć swoje mocne strony, zobaczyć, że nauka jest ciekawa i wciągająca, a piękno świata można nie tylko podziwiać, lecz także rozumieć.