Rzeczpospolita Polska

PROWASTE

prowaste_logotypy

Projekt PROWASTE w ramach II konkursu międzynarodowego programu ERA-NET FACCE SURPLUS2

Tytuł: Wykorzystanie surowców odpadowych białkowo-węglowodanowych w biorafineriach / Protein-fibre biorefinery for scattered material streams

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Umowa: Nr FACCE SURPLUS/II/PROWASTE/01/2018

Konsorcjum:

 1. University of Turku (Finlandia)
 2. Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. (Niemcy)
 3. Myssyfarmi Ltd. (Finlandia)
 4. Regis Food Technology, Ltd. (Polska)
 5. Wroclaw University of Environmental and Life Sciences (Polska)
 6. Center of Food and Fermentation Technologies (Estonia)
 7. Polarforma Ltd. (Finlandia)
 8. Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan (Niemcy)

Okres realizacji: 1.01.2019 – 31.12.2021

Koszt: 720 720,00 zł, w tym dofinansowanie NCBR: 720 720,00 zł

Cele projektu:

PROWASTE to międzynarodowy interdyscyplinarny projekt, którego celem jest waloryzacja surowców odpadowych, bogatych w białko lub błonnik pokarmowy, przeznaczonych do produkcji wysokiej jakości żywności i pasz. Projekt wspiera minimalną produkcję surowców odpadowych i gospodarkę obiegową poprzez zwiększenie rentowności łańcucha żywnościowego od gospodarstwa do konsumenta. Rocznie w Europie tylko przemysł olejarski i browarniczy wytwarza ponad 15 milionów ton odpadów. Dzięki prostej metodzie frakcjonowania, można z nich wyodrębnić związki o czystości spożywczej i sprzedawać, jako cenne składniki odżywcze. Obecnie surowce odpadowe, zazwyczaj łatwo psujące się i kosztowne w utylizacji, wykorzystywane są głównie jako pasza dla zwierząt. Metoda ta jednak nie wykorzystuje całkowitego potencjału tych surowców zawierających wiele cennych składników o wysokiej wartości biologicznej.

PROWASTE łączy, wypracowane w poprzednich projektach, technologie mając na celu stworzenie koncepcji biorafinerii służącej waloryzacji surowców odpadowych, m.in. wytłoków rzepakowych, łusek owsianych oraz słodowanego jęczmienia, do pozyskiwania produktów białkowych i błonnikowych. W ramach projektu zakłada się opracowanie technologii frakcjonowania surowców odpadowych w celu uzyskania surowych izolatów białek i włókien. Technologia oparta jest na istniejących koncepcjach wykorzystywanych obecnie w innych gałęziach przemysłu spożywczego i bioprocesowego, ale wciąż nie stosowanych w przetwarzaniu biorafineryjnym. Uzyskane składniki o jakości spożywczej i paszowej analizowane będą w produkcji wyrobów innowacyjnych w celu optymalizacji procesów oraz wskazania nowych dróg wykorzystania.

Rozwój koncepcji biorafinerii w projekcie PROWASTE dotyczy trzech głównych aspektów:
 1. rozwoju technicznego i optymalizacji metod frakcjonowania i utrwalania,
 2. tworzenia nowych możliwości biznesowych dla MŚP w oparciu o wykorzystanie surowców ubocznych
 3. lepszego zrozumienia możliwości wykorzystania surowców ubocznych w budowaniu zrównoważonej gospodarki.
W ten sposób koncepcja biorafinerii PROWASTE przyczyni się do wytworzenia produktów spożywczych pozyskanych na drodze prostych technologii, oferując zdecentralizowane rozwiązania dla różnego rodzaju biomasy. Wytwarzając jedynie surowe izolaty, koncepcja ta oferuje wystarczającą wartość dodaną przy ekonomicznie uzasadnionych kosztach, co skutkuje zmniejszeniem ilości odpadów i emisji szkodliwych gazów oraz wzrost opłacalności przetwarzania pierwotnego.

W projekcie PROWASTE wyzwania społeczne i ekologiczne są zintegrowane, dostarczając alternatywy dla obecnego trendu scentralizowanego modelu przetwarzania bioprocesowego, wymagającego ogromnych inwestycji. W ten sposób wspiera lokalny obieg składników odżywczych i wzmacnia lokalne gospodarki. Projekt ukierunkowuje produkcję i przetwarzanie pierwotne w gospodarstwach rolnych i MŚP na kierunek bardziej zrównoważony z możliwością łagodzenia zmian klimatycznych.