Rzeczpospolita Polska

WUELS - Natural algorithm for success


nawa_logo_poziom


Akronim projektu: WUELS - Natural algorithm for success.

Tytuł projektu: Międzynarodowa kampania informacyjno-promocyjna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu skierowana do kandydatów z zagranicy zainteresowanych studiami przyrodniczo-technologicznymi

Dofinansowanie: 99525,00 zł

Okres realizacji projektu: 2019-10-01 - 2020-09-30

Cel projektu:

Podniesienie jakości kształcenia studentów i doktorantów, w szczególności na kierunkach związanych z wiodącymi dyscyplinami naukowymi Jednostki, w tym mając na uwadze potrzebę skutecznego konkurowania o przyciągnięcie najzdolniejszych kandydatów na studia, także z zagranicy.

Opis rezultatu:

Powstanie filmów, poświęconych życiu i karierze zagranicznego studenta UPWr – od momentu wyboru studiów po ich zakończenie, oraz filmu promocyjnego o uczelni, dostępnego w kilku wersjach językowych. Dzięki filmom zwiększy się rozpoznawalność UPWr na arenie międzynarodowej.

Grupy docelowe:

W ramach projektu zostanie przygotowana kampania informacyjno-promocyjna studiów prowadzonych w j. polskim oraz w j. angielskim, skierowaną do potencjalnych zagranicznych kandydatów na studia, rodziców kandydatów oraz nauczycieli i pracowników naukowo-dydaktycznych.