Rzeczpospolita Polska

SKILLS for STUDIES!


nawa_logo_poziom


Akronim projektu: SKILLS for STUDIES!

Tytuł projektu: Międzynarodowa promocja oferty dydaktycznej UPWr wśród kandydatów na studia z zagranicy poprzez efektywne nauczanie na odległość, jako sposób budowania marki nowoczesnego uniwersytetu badawczego

Dofinansowanie: 199964,40 zł

Okres realizacji projektu: 2019-10-01 - 2020-09-30

Partner: Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A.

Cel projektu:

Projekt ma na celu promocje uczelni oraz jej oferty studiów, wśród osób zainteresowanych studiami przyrodniczo-technologicznymi, pochodzących z krajów Europy Środkowo –Wschodniej we współpracy partnerskiej z ARAW.

Opis rezultatu:

W ramach projektu powstaną kursy online, prowadzone poprzez platformę e-learningową UPWr.

Grupy docelowe:

W ramach projektu zostanie przygotowana kampania informacyjno-promocyjna skierowana do absolwentów szkół średnich z krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz do ich nauczycieli i rodziców.