Rzeczpospolita Polska

B-Innova – Master in Food TechnologyAkronim projektu: B-Innova – Master in Food Technology

Tytuł projektu: B-Innova –Master in Food Technology -wspólne studia magisterskie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i University Miguel Hernandez de Elche w dyscyplinie technologia żywności i żywienie człowieka

Dofinansowanie: 692837,39 zł

Okres realizacji projektu: 2019-10-15 - 2021-03-31

Partner: Universidad Miguel Hernández de Elche (Hiszpania)

Cel projektu:

W ramach projektu „B-Innova – Master in Food Technology” oraz współpracy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z Universidad Miguel Hernández de Elche w Hiszpanii zostanie opracowany program studiów wspólnych II stopnia w dyscyplinie technologia żywności i żywienia człowieka we współpracy.

Opis rezultatu:

Opracowany program studiów II stopnia na nowym kierunku anglojęzycznych studiów wspólnych, opracowany przez UPWr i UMH.

Grupy docelowe:

W projekcie określono trzy główne grupy docelowe:

  • nauczyciele akademiccy zatrudnieni na UPWr oraz na UMH,

  • pracownicy administracyjni obu uczelni odpowiedzialni za obsługę kandydatów, a następnie studentów,

  • absolwenci studiów I stopnia z Polski i Hiszpanii.