Rzeczpospolita Polska

1000 lat Górnych Łużyc – ludzie, grody, miasta

1000lat_gornych_luzyc

Tytuł: 1000 lat Górnych Łużyc – ludzie, grody, miasta / 1000 Jahre Oberlausitz – Menschen, Burgen, Städte 

Projekt „1000 lat Górnych Łużyc – ludzie, grody, miasta”  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

Umowa: PLSN.01.01.00-DE-0128/18-00

Konsorcjum:

  1. Beneficjent wiodącyLandesamt für Archäologie Sachsen  Niemcy – Saksonia 
  2. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska
  3. Museum Bautzen/ Muzej Budyšin, Niemcy – Saksonia
  4. Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Polska
  5. Große Kreisstadt Zittau, Niemcy – Saksonia
  6. Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku, Polska

Opis projektu:

Rozpoznanie, badanie i opracowanie wspólnych archeologicznych, historycznych i kulturowych korzeni społeczności mieszkającej w rejonie przygranicznym na przykładzie pokoju w Budziszynie (1018), górnołużyckiego Związku Sześciu Miast oraz czasów napoleońskich.

Poprawa tożsamości regionalnej, uczestnictwo w kulturze i wkład w rozwój regionalny poprzez wykorzystanie endogenicznego potencjału w archeologicznym i historycznym dziedzictwie obszaru wsparcia (Górne Łużyce).

Projekt stworzy podstawę dla całościowej prezentacji dziedzictwa kulturowego 1000-letniej historii Górnych Łużyc. Dzięki współpracy transgranicznej opracowane zostaną przykładowe wystawy i pozamuzealne środki przekazu informacji, które wykorzystają bazy danych i archiwa z DE i PL. Dzięki digitalizacji i połączenia w sieć, wcześniej oddzielne systemy staną się wzajemnie i trwale dostępne oraz pomogą przezwyciężyć rozdzielenie Górnych Łużyc w historycznej perspektywie na niemiecką i polską część. Wykopaliska archeologiczne i dalsze badania laboratoryjne posłużą do uzupełnienia luk w wiedzy.

Wynikiem będzie lepsza rozpoznawalność i ułatwienie uczestnictwa w kulturze, a w konsekwencji większa identyfikacja mieszkańców z ich regionem na obszarze wsparcia oraz polepszenie korzystania z endogennych potencjałów dla turystyki i tym samym dla rozwoju regionalnego. Powyższe zostanie osiągnięte w wyniku utworzenia trzech wystaw, przekształcenia lub nowego opracowania muzealnych koncepcji wystawowych, publikacji oraz ogólnie dostępnych wydarzeń kulturalnych i promocyjnych.

Cele projektu: Poprawa turystycznej i kulturalnej atrakcyjności obszaru wsparcia oraz uczestnictwa w kulturze poprzez wsparcie kulturowego i archeologicznego dziedzictwa i jego skuteczną publiczną prezentację.

Okres realizacji: od 1.10.2019 do 31.03.2022 (30 miesięcy)

Wartość projektu: 1.558.80,34 €, EFRE: 1.324.983,52 €

Dofinansowanie z Unii Europejskiej części projektu realizowanej na UPWr: 85% – 257 835,59 €