Rzeczpospolita Polska

Sieć edukacji żywieniowej dla zrównoważonego rozwoju Euroregionu Nysa

interreg_pl-sn

„Sieć edukacji żywieniowej dla zrównoważonego rozwoju Euroregionu Nysa”

Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 - 2020

Beneficjent wiodący: Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e.V., Kurze Straße 8
01920 Nebelschütz OT Miltitz, www.csb-miltitz.de

Partner projektu: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław, www.upwr.edu.pl

Okres realizacji: 01.07.2019 – 30.06.2021

Wartość projektu ogółem: 922 140,68 euro

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 85%

Celem projektu jest powiązanie w ramach sieci, kwalifikowanie i rozwój ofert edukacyjnych i działań w celu uwrażliwienia szerokiej opinii publicznej w Euroregionie Nysa na zrównoważone żywienie.

Dzięki temu ma zostać wniesiony wkład do poprawy świadomego i zdrowego stylu życia ludzi.

Cele szczegółowe projektu:

  • utworzenie transgranicznego gremium, składającego się z przedstawicieli edukacji, nauki, gospodarki, polityki, w celu dalszej realizacji tematyki zrównoważonego żywienia jako ważnej sprawy społecznej
  • poprawa ofert edukacyjnych nt. zdrowego żywienia dla uczniów wybranych klas i typów szkół w zakresie tematyki zdrowego żywienia
  • stworzenie warunków do udostępnienia ofert i działań w zakresie tematyki zrównoważonego żywienia różnym grupom społecznym

W projekcie realizowanych będzie pięć działań:

  1. Analiza i ewaluacja sytuacji w zakresie tematyki „zrównoważonego żywienia” na obszarze Saksonii i Dolnego Śląska oraz działania informacyjno – promocyjne
  2. Budowa i rozbudowa centralnych miejsc edukacji na Dolnym Śląsku i w Saksonii zajmujących się głównie "zrównoważonym żywieniem" (ośrodki edukacji w Hoyerswerdzie i w Radomierzu)
  3. Budowa interdyscyplinarnej sieci współpracy w zakresie tematyki „zrównoważonego żywienia” z zagadnieniami głównymi "transfer wiedzy", "nauka" i "gospodarka" pomiędzy instytucjami z Saksonii i Dolnego Śląska
  4. Opracowanie wspólnych, dostosowanych do planów nauczania materiałów edukacyjnych nt. „zrównoważonego żywienia” oraz faza pilotażowa tematycznych dni projektowych
  5. Budowa i test internetowej platformy edukacyjnej nt. „zrównoważonego żywienia”