Rzeczpospolita Polska

POWER 3.5

power3_5_logotypy

Projekt „UPWr 2.0: międzynarodowy i interdyscyplinarny program rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”


w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś III – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższychProjekt dedykowany dla doktorantów realizujących proces kształcenia w SD UPWr – wszystkich dyscyplin, którzy przejdą dodatkowy proces rekrutacji dedykowany do projektu.

Działania projektu dedykowane doktorantom SD obejmują m.in.:

  • realizację interdyscyplinarnych i międzynarodowych programów kształcenia z przewidzianym wyborem ścieżek rozwoju w danej dyscyplinie,
  • dodatkowe stypendia,
  • udział w długoterminowym (12 miesięcy) stażu za granicą,
  • udział w 2 międzynarodowych zagranicznych konferencjach naukowych,
  • udział w 2 krajowych konferencjach naukowych,
  • finansowanie specjalistycznych analiz i zakup materiałów do badań,
  • finansowanie wydruku publikacji naukowych.

Programem objętych zostanie 14 doktorantów, w tym 7 cudzoziemców, przez cały okres realizacji procesu kształcenia w SD UPWr w latach 2019-2023 z naboru z rocznika 2019/2020.

REKRUTACJA

W dniu 12 września br. w sali konferencyjnej w budynku A12 piętro 1 przy ul. C.K. Norwida 27c
odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna (w języku angielskim) kandydatów do
Interdyscyplinarnej Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej w ramach projektu UPWr 2.0: międzynarodowy
i interdyscyplinarny program rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”

Aby przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej prosimy wszystkich kandydatów o dostarczenie do 11.09 br. wszystkich wymaganych dokumentów do Działu Nauki pok. 146 (Gmach Główny UPWr)

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Kamila Ziarko tel. 71 320 5249

Email: kamila.ziarko@upwr.edu.plplik PDF Regulamin rekrutacji – POWER 3.5 plik PDF, 272.33 KB
2019-09-05 15:41
dokument Word 2007 Zał. nr 1 do Regulaminu rekrutacji – Formularz zgłoszeniowy dokument Word 2007, 285.91 KB
2019-07-01 13:50
plik PDF Regulamin projektu – POWER 3.5 plik PDF, 224.39 KB
2019-07-01 14:22
dokument Word 2007 Umowa uczestnictwa w projekcie dokument Word 2007, 287.33 KB
2019-07-01 14:22
dokument Word 2007 Zał. nr 1 do umowy – Deklaracja uczestnictwa w projekcie dokument Word 2007, 282.53 KB
2019-07-01 14:22
plik PDF Zał. nr 2 do umowy – Oświadczenie uczestnika projektu plik PDF, 191.93 KB
2019-07-01 14:22
dokument Word 2007 Zał. nr 3 do umowy – Formularz danych uczestnika dokument Word 2007, 293.02 KB
2019-07-01 14:22