Rzeczpospolita Polska

STREFOWA

strefowa_logo

Tytuł projektu: STREFOWA Strategies to Reduce and Manage Food Waste in Central Europe – Strategie zapobiegania powstawaniu i gospodarowania odpadami żywności w Europie Środkowej

Wartość projektu: 2 363 175,65 €

W tym dofinansowanie ze środków UE: 1 938 349,28 €

Projekt realizowany w ramach programu Interreg CE, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Termin realizacji projektu: 01.07.2016 – 30.06.2019

Konsorcjum realizujące projekt: Universität für Bodenkultur Wien (AT) – lider; Glopolis o.p.s. (CZ); Abfallwirtschaft Tirol Mitte GmbH (AT), Provincia di Rimini (IT), Langhe Monferrato e Roero Società Consortile a r.l. Agenzia di sviluppo (IT); Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (PL); Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft.(HU), Federacja Polskich Banków Żywności (PL), Square Bracket eU (AT); SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (HU)

Cel projektu: poprawa gospodarki odpadami żywności w wybranych obszarach miejskich Europy Środkowej poprzez określanie i promowanie sposobów zapobiegania powstawaniu tego typu odpadów żywności oraz sposobów ich właściwego przetwarzania.

Strony internetowe projektu: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/STREFOWA.html; http://www.reducefoodwaste.eu

Wartość projektu na UPWr: 164 951,01 €

W tym dofinansowanie ze środków UE: 140 208,35 €

Jednostka UPWr realizująca projekt: Instytut inżynierii Rolniczej – Zakład Niskoemisyjnych Źródeł Energii i Gospodarki Odpadami

Kierownik projektu na UPWr: Dr.-Ing. Jan den Boer,