Rzeczpospolita Polska

CEEPUS - Central European Exchange Programme for University Studies

CEEPUS to Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej (Central European Exchange Program for University Studies). Program ten jest pierwszym programem współpracy wielostronnej w dziedzinie edukacji krajów Europy Środkowej, ustanowionym na podstawie wielostronnej umowy międzynarodowej.

Od dnia 8 grudnia 1993 roku do programu przystępowały kolejne kraje Europy Środkowej. Aktualnie uczestniczą w nim następujące państwa: Austria, Bułgaria, Polska, Węgry, Słowacja, Słowenia, Czechy, Rumunia, Chorwacja, Albania, Bośnia i Hercegowina, Macedonia, Czarnogóra, Serbia.

Centralne Biuro programu CEEPUS mieści się w Wiedniu, natomiast w każdym kraju uczestniczącym istnieją krajowe sekretariaty programu. W programie może wziąć udział każda instytucja edukacji i kształcenia na poziomie pomaturalnym, zapewniająca odpowiednie kwalifikacje i dyplomy, a znajdująca się w kraju uprawnionym.

Podstawowym zadaniem programu jest wspieranie wymiany młodzieży i kadry szkolnictwa wyższego w celu promowania współpracy międzyuniwersyteckiej i wzmocnienia wymiaru środkowoeuropejskiego uniwersyteckich programów nauczania.

W ramach programu CEEPUS:

 • tworzone są sieci współpracy międzyuczelnianej przy udziale partnerów z co najmniej trzech krajów
 • przyznawane są stypendia na staże krótkoterminowe, studia semestralne i praktyki
 • prowadzone są seminaria doskonalące, kursy językowe, kursy specjalistyczne.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu uczestniczy obecnie w następujących sieciach:

 1. CIII-HU-0003-13-1718 – Agriculture and Environment in the 21st Century
 2. CIII-HR-0306-10-1718 – For Safe and Healthy Food in Middle-Europe
 3. CIII-SK-1018-03-1718 – Biology, Biotechnology and Food Sciences
 4. CIII-HR-0107-11-1718 – VetNEST (Veterinary Network for Student and Staff Transfer)
 5. CIII-PL-0706-06-1718 – Determination of xenobiotics by using separation and hyphenated techniques for environment, food and human health purposes.

W ramach tych sieci pracownicy i studenci mogą brać udział w wyjazdach stypendialnych.

Więcej informacji o programie uzyskacie Państwo tutaj:

 • http://www.ceepus.info/
 • http://www.nawa.gov.pl/
 • http://buwiwm.edu.pl/ceepus/
 • Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
  ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa
  tel. 22 393 38 17 lub 22 393 38 19; fax: 22 826 28 23
  email:
 • Biuro Programów Międzynarodowych UPWr
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 42, pok. 201
  tel. 71 320 52 87, 71 320 52 88
  email: ;