Rzeczpospolita Polska

Innowacje


Dział Innowacji, Wdrożeń i Komercjalizacji

ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław
(budynek A12, piętro 1)
tel. 71 320 5407, 71 320 5270, 71 320 5219, 71 320 5272


Zadania Działu  Innowacji, Wdrożeń i Komercjalizacji zostały określone zarządzeniem nr 163/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 października 2012 roku.