Rzeczpospolita Polska

Kontakt


 

ul. M. Skłodowskiej-Curie 42, pok. 201

 

Dni i godziny przyjmowania studentów/absolwentów/doktorantów:
– poniedziałek: 9.00-14.00
– wtorek: 9.00-14.00
– środa: biuro zamknięte dla interesantów
– czwartek, piątek: 9.00-14.00

 

mgr Jadwiga Bolechowska
Koordynator Programu
Erasmus+
tel. 71 320 5478
e-mail:

Anna Posadowska-Malarz
Studenci wyjeżdżający na studia
tel. 71 320 5287
e-mail:

Kamila Majchrzak
Studenci wyjeżdżający na praktykę, nauczyciele akademiccy wyjeżdżający w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, pracownicy wyjeżdżający w celu realizacji programu szkolenia
tel. 71 320 5288
e-mail: