Rzeczpospolita Polska

Kontakt

Centrum Realizacji i Rozliczania Projektów
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. M. Skłodowskiej-Curie 42
50-369 Wrocław

Strona www


Dyrektor

mgr inż. Bartłomiej Wojdyło
tel. 71 320 1027
e-mail:

Zastępca dyrektora

mgr Ewa Ściwiarska-Lenarczyk
tel. 71 320 1028
e-mail:

dr inż. Bernadeta Strochalska
tel. 71 320 5182
e-mail:

mgr Anna Brzozowska
tel. 71 320 1030
e-mail:

mgr Anna Pawełkiewicz
tel. 71 320 1030
e-mail: anna.pawelkiewicz@upwr.edu.pl

mgr inż. Sylwia Grudkowska
tel. 71 320 1061
e-mail:

mgr Barbara Kalinowska
tel. 71 320 1077
e-mail:

mgr Katarzyna Maciejczyk-Jaśkiewicz
tel. 71 320 1028
e-mail:

mgr Adrianna Skrzypczak
tel. 71 320 1030
e-mail:

mgr inż. Dotora Chorążyk
tel. 71 320 7717
e-mail:

mgr inż. Eulalia Gołecka-Puchała
tel. 71 320 1030
e-mail:

mgr Ewelina Kaczmarek
tel. 71 320 1077
e-mail:

mgr Paulina Łużyniecka
tel. 71 320 5182
e-mail:

mgr Kamila Ziarko
tel. 71 320 5249
e-mail:

mgr Anna Borkowska-Szwarc
e-mail: