Rzeczpospolita Polska

Kontakt

ul. M. Skłodowskiej-Curie 42, pok. 140
50-369 Wrocław

Prorektor ds. rozwoju uczelni

prof. dr hab. inż. Adam Szewczuk
tel. 71 320 5108
e-mail:

mgr Maria Pikor
tel. 71 320 5108
e-mail:


Dział Rozwoju i Projektów Inwestycyjnych
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. M. Skłodowskiej-Curie 42
50-369 Wrocław
Strona www

Dyrektor

mgr inż. Bartłomiej Wojdyło
tel. 71 320 1027
e-mail:

Zastępca dyrektora

mgr Ewa Ściwiarska-Lenarczyk
tel. 71 320 1028
e-mail:

dr inż. Przemysław Tymków – kierownik projektu
e-mail:

mgr Anna Brzozowska
tel. 71 320 1030
e-mail:

mgr inż. Sylwia Grudkowska
tel. 71 320 1061
e-mail:

mgr Barbara Kalinowska
tel. 71 320 1028
e-mail:

mgr Katarzyna Maciejczyk-Jaśkiewicz
tel. 71 320 1028
e-mail:

mgr Adrianna Szostak
tel. 71 320 1030
e-mail:

mgr inż. Dotora Chorążyk
tel. 71 320 7717
e-mail:

mgr inż. Eulalia Gołecka-Puchała
tel. 71 320 1030
e-mail:

mgr inż. Wioletta Kaczmarek
tel. 71 320 1077
e-mail:

mgr Anna Pawełkiewicz
tel. 71 320 1077
e-mail: anna.pawelkiewicz@upwr.edu.pl

mgr Ewelina Kaczmarek
tel. 71 320 1077
e-mail: