Rzeczpospolita Polska

Przydatne linki



Zarządzenie nr 119/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 listopada 2016 roku w sprawie przekształcenia Biura Rozwoju i Projektów Strategicznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w Dział Rozwoju i Projektów Inwestycyjnych




Zarządzenie nr 27/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 lutego w sprawie przekształcenia Biura Projektów i Funduszy Unii Europejskiej w Biuro Rozwoju i Projektów Strategicznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu




Zarządzenie nr 157/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 4 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji w zakresie utrzymania trwałości projektu przez 5 lat, od dnia zakończenia finansowej realizacji projektu na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu



Zarządzenie nr 5/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 stycznia 2010 roku w sprawie zasad przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Unii Europejskiej; Funduszy Strukturalnych; Inicjatyw Wspólnotowych


  • załącznik nr 1 – wniosek o powołanie Kierownika projektu
  • załącznik nr 2 – wniosek o zgodę na kontynuowanie prac nad projektem
  • załącznik nr 3 – wniosek do Biura Zamówień Publicznych i Umów
  • załącznik nr 4 – wniosek do Działu Księgowości Finansowej


Zarządzenie nr 4/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 stycznia 2010 roku w sprawie utworzenia Samodzielnego Stanowiska ds. Monitoringu i Ewaluacji




Zarządzenie nr 78/2008 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie obowiązujących zasad postępowania w przypadku wszystkich typów kontroli zewnętrznych przeprowadzanych przez organy państwowe i samorządowe w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu