Rzeczpospolita Polska

Rok 2017

Składanie wniosków o stypendium socjalne

2017-10-10
Wnioski o przyznanie pomocy materialnej i oświadczenia o składzie rodziny w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/18 należy obowiązkowo rejestrować w USOSweb.

Ogólnopolski konkurs dla kół naukowych StRuNa 2017

2017-10-10
Zapraszamy do udziału w siódmym ogólnopolskim konkursie dla najlepszych kół naukowych i innych organizacji studenckich.

Stypendia Fundacji im. Józefa Pupki

2017-10-10
Zarząd FUNDACJI IMIENIA JÓZEFA PUPKI  przyjmuje wnioski o stypendium na rok akademicki 2017/2018. Wnioski będą przyjmowane do 15.11.2017 r.

Monografia XXII Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych

2017-10-17

Zaproszenie na „Wieczory pawłowickie”

2017-10-10Wrocław-Pawłowice
Serdecznie zapraszamy wraz z osobą towarzyszącą na koncert w sali reprezentacyjnej pałacu w  Pawłowicach, w ramach cyklu spotkań pod nazwą „Wieczory pawłowickie”.

Targi POL-ECO-SYSTEM 2017- Polsko-Niemieckie Rozmowy Kooperacyjne

2017-10-02

W dniach 17.10.2017-19.10.2017 w Poznaniu odbędą się Targi POL-ECO-SYSTEM 2017, podczas których będzie możliwość wzięcia udziału w Polsko-Niemieckich Rozmowach Kooperacyjnych z niemieckimi instytutami, zrzeszeniami i firmami na stoisku Federalnego Ministerstwa Oświaty i Badań Naukowych (BMBF) oraz z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE i Niemiecką Centralą Wymiany Akademickiej (DAAD) – Przedstawicielstwem w Warszawie.

Dzień wstępny dla studentów I roku

2017-06-29
Każdy student przyjęty na I rok studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach w ramach „Dnia wstępnego” – jest to warunkiem zaliczenia I semestru.