Rzeczpospolita Polska

Rok 2018

Noc Sów – 24 marca

2018-03-20
Zapraszamy serdecznie wszystkich na Noc Sów, która odbędzie się 24 marca o godzinie 18:00 w sali AZ na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ulicy Chełmońskiego 38C. Podczas wydarzenia będzie można poszerzyć swoją wiedzę na temat sów, a także mieć szansę na obserwację tych ptaków na żywo w środowisku naturalnym.

Zaginął Dawid Woźniak

2018-03-19
Zaginął 19-letni Dawid Woźniak, student I roku zootechniki na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Ktokolwiek go widział, proszony jest o pilny kontakt!

Dni i godziny rektorskie – 29 marca, 9 maja, 10 maja i 14 maja

2018-03-16
Dni i godziny rektorskie w dniach 29 marca, 9 maja, 10 maja i 14 maja.

Możliwości dofinansowania udziału studentów/młodych naukowców w konferencji Goldschmidt w Bostonie in August (12-17) w obszarze geochemii i naukach powiązanych

2018-03-16

Efektywna współpraca międzynarodowa podstawą sukcesu w programie Horyzont 2020

2018-03-14

Uczestnicy szkolenia poznają zasady organizowania współpracy międzynarodowej oraz uwarunkowania formalnoprawne, od których zależy efektywna współpraca w ramach międzynarodowych konsorcjów projektowych.

Meeting for Dialog – Secret Life on the Ocean Waves

2018-03-14
W ramach forum MEETINGS FOR DIALOGUE zapraszamy na wykład gościnny w języku angielskim do Studium Języków Obcych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

NAWA: Stypendia na studia podyplomowe w Japonii

2018-03-13

Strona japońska oferuje 7 stypendiów na studia podyplomowe na okres 18 lub 24 miesięcy dla studentów, absolwentów, doktorantów, pracowników naukowych (przed uzyskaniem stopnia doktora) w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, medycznych, ścisłych oraz dla artystów.

Obchody Światowego Dnia Wody na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

2018-03-07
Zapraszamy do udziału w obchodach Światowego Dnia Wody, który odbędzie się w dniu 22 marca 2018 r. na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji. Tegorocznym hasłem obchodów Światowego Dnia Wody jest: „Woda dla natury”.

Marcowa Pijafka – zapraszamy!

2018-03-06
Krew jest tkaną, której obecnie nie wytwarza się sztucznie, dlatego ciągle odczuwa się jej braki. Chcesz zrobić coś dobrego, pomóc innym – ODDAJ KREW.

Uruchomienie Partner Search Tool do poszukiwania partnerów naukowych w ramach konkursu JPI AMR 2018

2018-03-05

Naukowców i instytucje poszukujące partnerów w konkursie JPI AMR 2018 z zakresu oporności na antybiotyki zachęcamy do skorzystania z narzędzia poszukiwania partnerów Partner Search Tool.