Rzeczpospolita Polska

Rok 2017

Dzień rektorski - 10 listopada

2017-10-23
Na wniosek Samorządu Studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ogłaszam dzień rektorski 10 listopada 2017 r.

Konkurs na najlepszą pracę magisterską - przedłużamy przyjmowanie zgłoszeń

2017-10-20
Do konkursu zgłoszone mogą zostać te prace magisterskie, które zostały obronione nie wcześniej niż w styczniu 2016 r.

Dzień rektorski - 2 listopada

2017-10-20
Na wniosek Samorządu Studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ogłaszam dzień rektorski 2 listopada 2017 r.

Seminarium "Tradycyjna medycyna chińska w Polsce"

2017-10-23
Instytut Konfucjusza w Uniwersytecie Wrocławskim zaprasza na seminarium poświęcone tradycyjnej medycynie chińskiej wraz jej praktyce klinicznej w Polsce.

Absolwent@work – warsztaty z kompetencji pracowniczych

2017-10-19
Celem kursu jest omówienie zagadnień współczesnego rynku pracy i egzystencji pracowników w świecie ponowoczesnym.

Składanie wniosków o stypendium socjalne

2017-10-10
Wnioski o przyznanie pomocy materialnej i oświadczenia o składzie rodziny w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/18 należy obowiązkowo rejestrować w USOSweb.

Ogólnopolski konkurs dla kół naukowych StRuNa 2017

2017-10-10
Zapraszamy do udziału w siódmym ogólnopolskim konkursie dla najlepszych kół naukowych i innych organizacji studenckich.

Stypendia Fundacji im. Józefa Pupki

2017-10-10
Zarząd FUNDACJI IMIENIA JÓZEFA PUPKI  przyjmuje wnioski o stypendium na rok akademicki 2017/2018. Wnioski będą przyjmowane do 15.11.2017 r.