Rzeczpospolita Polska

Rok 2018

Zmarł Prof. Henryk Słowiński

2018-08-21
Zmarł Prof. Henryk Słowiński, wieloletni nauczyciel akademicki w Katedrze Szczegółowej Uprawy Roślin. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę, 22 sierpnia 2018 roku, o godz. 10:00 w Kościele Świętej Rodziny we Wrocławiu, ul. Monte Cassino 68.

Dni wstępne dla studentów I roku

2018-08-10

Każdy student przyjęty na I rok studiów w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach w ramach Dnia Wstępnego - jest to warunkiem zaliczenia I semestru.

Listy przyznanych miejsc dla studentów I roku UPWr i innych uczelni na rok 2018/2019

2018-08-20

Najlepszy Dyplom Roku – edycja 2018

2018-08-02
Wzorem lat ubiegłych, Samorząd Województwa Dolnośląskiego realizuje przedsięwzięcie pn. „Najlepszy Dyplom Roku”, którego celem jest promocja i wsparcie najlepszych absolwentów dolnośląskich uczelni.

Stypendia Fundacji Kościuszkowskiej na wyjazdy do USA

2018-08-01
Fundacja Kościuszkowska zaprasza polskich naukowców do starania się o stypendia Fundacji na wyjazdy do USA w roku akademickim 2019/2020.

Zmarł Janusz Szafrański

2018-07-25
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 20 lipca 2018 r. zmarł w wieku 74 lat ś.p. Janusz Szafrański.

Nowy program grantowy FNP: TEAM-NET

2018-07-23

W październiku br. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uruchomi nabór wniosków w programie TEAM-NET. W ramach konkursu Fundacja chce przeznaczyć nawet 100 mln zł łącznie na współpracę jednostek naukowych. Program TEAM-NET finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Nabór na studia podyplomowe na UPWr

2018-07-18
W roku akademickim 2018/2019 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu planuje uruchomić 13 kierunków studiów podyplomowych. Na większość z nich nabór trwa już teraz.