Rzeczpospolita Polska

Rok 2019

Stan i perspektywy rozwoju pszczelarstwa na Dolnym Śląsku – ankieta

2019-07-18
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu w partnerstwie z Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Dolnośląskim Związkiem Pszczelarzy we Wrocławiu oraz Rejonowym Zrzeszeniem Pszczelarzy w Oławie przystąpił do realizacji Projektu w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 pt.: „Stan i perspektywy rozwoju pszczelarstwa na Dolnym Śląsku”.

Stypendia pomostowe na I rok studiów dla maturzystów z małych miejscowości i niezamożnych rodzin

2019-07-15
Około 600 stypendiów pomostowych na I rok studiów czeka na ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku naukę na studiach dziennych – z początkiem lipca ruszył nabór do Programu Stypendiów Pomostowych.

Najlepszy Dyplom Roku – edycja 2019

2019-07-05
Wzorem lat ubiegłych, Samorząd Województwa Dolnośląskiego realizuje przedsięwzięcie pn. „Najlepszy Dyplom Roku”, którego celem jest promocja i wsparcie najlepszych absolwentów dolnośląskich uczelni.

Zaproszenie do udziału w grze terenowej „Zagraj z Naturą”

2019-07-08
Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji gry terenowej „Zagraj z Naturą”, która odbędzie się 20 lipca w Rudzie Sułowskiej.

Szkolenie „HR Excellence in Research - wyróżnienie Unii Europejskiej. Dobre praktyki i najczęściej popełniane błędy. Ocena poziomu trudności na każdym z etapów”

2019-07-04
Szkolenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych ubieganiem się dla swojej instytucji o nadanie prestiżowego logo HR Excellence in Research oraz do przedstawicieli podmiotów dążących do utrzymania wyróżnienia.

Stypendium Dekaban na rok 2020 dla młodych pracowników naukowych

2019-07-01
Dział Współpracy z Zagranicą uprzejmie informuje o ogłoszonym konkursie Fundacji A.S. Dekabana na 5-miesięczne staże dla młodych naukowców w Kanadzie na Uniwersytecie w Vancouver (The University of British Columbia) w roku 2020 r.

Listy przyznanych miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2019/2020

2019-06-24

Studencki Program Stypendialny

2019-06-04
Wrocławskie Centrum Akademickie zaprasza do udziału w nowej edycji Studenckiego Programu Stypendialnego.

Studenci mają głos! Oceń swoje zajęcia

2019-06-10
Od 24 czerwca do 5 lipca 2019 r. na indywidualnych kontach studentów w systemie USOSweb dostępne będą ankiety do oceny zajęć dydaktycznych.

Konkurs „MOJA SMART WIEŚ” – opisz jak twoja wieś stała się inteligentna

2019-06-12
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN zaprasza do udziału w konkursie "Moja Smart Wieś. Opisz jak Twoja wieś stała się inteligentna". Konkurs skierowany jest do wszystkich osób, którym bliskie są sprawy wsi.