Rzeczpospolita Polska

Święto Sera i Wina

loogtypy_ksow
Celem „Święta Sera i Wina. Spotkanie Regionów” jest promocja regionalnych wyrobów serowarskich i winiarskich, a także prowadzenie edukacji społecznej nakierowanej na wskazywanie wpływu produktów regionalnych i tradycyjnych na szeroko rozumiane aspekty zdrowotne oraz ich znaczenie ekonomiczne dla regionu. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
swieto_sera_i_wina
_resized_700x95_partnerzy