Rzeczpospolita Polska

Święto Sera i Wina

loogtypy_ksow

Celem „Święta Sera i Wina. Spotkanie Regionów” jest promocja regionalnych wyrobów serowarskich i winiarskich, a także prowadzenie edukacji społecznej
nakierowanej na wskazywanie wpływu produktów regionalnych i tradycyjnych na szeroko rozumiane aspekty zdrowotne oraz ich znaczenie ekonomiczne dla regionu.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

v_swieto_sera_wina_www
_resized_700x95_partnerzy