Rzeczpospolita Polska

Stypendium rektora

Stypendium rektora dla najlepszych studentów


Szczegółowe informacje o stypendium rektora znajdują się w § 9 i  10 Regulaminu o świadczeniach dla studentów i doktorantów UPWr.

  Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów     
(ważny od 1.10.2019)


Do wniosku o przyznanie stypendium rektora (wzór załącznik 11) student załącza kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia oraz ich szczegółowy wykaz (wzór załącznik 11a)
Osoby, które składały wniosek o stypendium rektora w semestrze zimowym do wniosku składanego w semestrze letnim za te same osiągnięcia nie dołączają ponownie dokumentów (wzór załącznik nr 12)

Termin składania wniosków: do 10 dnia rozpoczętego semestru

Miejsce składania wniosków: Biuro Obsługi Studenta pok. nr 046 gmach główny (ul. Norwida 25)

Dokumenty: