Rzeczpospolita Polska

O uczelni

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU

50-375 Wrocław, ul. C. K. Norwida 25

Centrala – 71 320 5020
Kancelaria Ogólna – 71 320 5130
Biuro Rektora: 71 32 05 100
Dział Spraw Studenckich: 71 32 05 146


NIP: 896-000-53-54
REGON: 000001867
PIC: 997437809

Nr konta:  PKO BP SA Wrocław 62 1020 5242 0000 2102 0029 2045
IBAN:  PL62102052420000210200292045
BIC/SWIFT: BPKOPLPW


Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu to jedna z najlepszych specjalistycznych uczelni w kraju. Prowadzi kształcenie i badania w dziedzinie nauk rolniczych, ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych. W zakresie realizacji badań i zatrudniania naukowców kieruje się standardami Logo HR, a w dydaktyce dba o kształcenie zgodne z aktualnymi wymogami rynku pracy. 

Od kilku lat uczelnia notowana jest w międzynarodowym Rankingu Szanghajskim w kategorii najlepszych uczelni świata w dziedzinach: Food Science & Technology, Veterinary Science i Chemical Engineering, a weterynaria i nauki o żywności po raz kolejny zostały uznane za najlepsze kierunki w Polsce w rankingu „Perspektyw”.

W ostatniej ewaluacji jednostek naukowych zdobyła dwie wyróżniające oceny A+ – dla Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności oraz Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, który może pochwalić się również pozytywną oceną Europejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej (EAEVE).

Te i inne osiągnięcia sprawiły, że UPWr znalazł się w gronie 20 najlepszych uczelni w Polsce, które stanęły do konkursu o tytuł uczelni badawczej, dzięki czemu w najbliższych latach będzie otrzymywał zwiększoną subwencję na rozwój potencjału badawczego.


Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego:

Dziedzina nauk rolniczych:

  • rolnictwo i ogrodnictwo
  • technologia żywności i żywienia 
  • weterynaria
  • zootechnika i rybactwo

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych:

  • nauki biologiczne

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych:

  • inżynieria lądowa i transport
  • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka