Rzeczpospolita Polska

Dziekanat Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego

    Dziekanat Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego
pl. Grunwaldzki 24A
50-363 Wrocław
e-mail:

kierownik dziekanatu

inż. Małgorzata Ślusarczyk
tel. 71 320 1538
e-mail:

Godziny otwarcia dziekanatu

  • Poniedziałek, wtorek, środa, piątek, godz. 11.00-15.00
  • Czwartek – nieczynny
  • Sobota (dla studentów studiów niestacjonarnych w terminie zjazdów), godz. 9.00-13.00

Studia doktoranckie

mgr Katarzyna Pieczarka, specjalista
tel. /fax 71 320 1535
e-mail:

Agrobiznes – studia stacjonarne
Medycyna Roślin – studia stacjonarne

 

Technika Rolnicza i Leśna – studia stacjonarne
Zarządzanie i inżynieria produkcji – studia stacjonarne

mgr Liliana Mielniczuk, samodzielny referent
tel. 71 320 1539
e-mail:

Biotechnologia Stosowana Roślin – studia stacjonarne
Ekonomia – studia stacjonarne

mgr inż. Marta Szłapak
tel. 71 320 1545
e-mail:

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami – studia stacjonarne

mgr inż. Anna Kańduła, samodzielny referent
tel. 71 320 1546
e-mail:

Ogrodnictwo – studia stacjonarne
Rolnictwo – studia niestacjonarne

mgr Katarzyna Mycko, samodzielny referent
tel. 71 320 1540
e-mail:

Ochrona środowiska – studia stacjonarne
Rolnictwo – studia stacjonarne

Bożena Rogozińska, samodzielny referent
tel. 71 320 1542
e-mail:

Wydziałowe Biuro Praktyk

Dr Dominika Jankowska
tel. 71 320 1555
e-mail:

Program wysokiej jakości staży dla studentów Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego

tel. 71 320 1028

lic. Katarzyna Kożuchowska
tel. 71 320 1541
e-mail: