Rzeczpospolita Polska

Dziekanat Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego

    Dziekanat Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego
pl. Grunwaldzki 24A
50-363 Wrocław
e-mail:

po. kierownika dziekanatu

inż. Małgorzata Ślusarczyk
tel. 71 320 1538
e-mail:

Godziny otwarcia dziekanatu

  • Poniedziałek, wtorek, środa, piątek, godz. 11.00-15.00
  • Czwartek – nieczynny
  • Sobota (dla studentów studiów niestacjonarnych w terminie zjazdów), godz. 9.00-13.00

Studia doktoranckie

mgr Katarzyna Pieczarka, specjalista
tel./fax 71 320 1535
e-mail:

agrobiznes – studia stacjonarne

mgr Ewa Bedra, goniec
tel./fax 71 320 1541
e-mail:

biotechnologia stosowana roślin – studia stacjonarne
zarządzanie i inżynieria produkcji – studia stacjonarne

mgr Liliana Mielniczuk, samodzielny referent
tel. 71 320 1542
e-mail:

ekonomia – studia stacjonarne I i II stopnia

mgr inż. Marta Szłapak
tel. 71 320 1545
e-mail:

medycyna roślin – studia stacjonarne
rolnictwo – studia niestacjonarne

Valentyna Vashchynska, referent
tel. 71 320 1543
e-mail:

odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami – studia stacjonarne

Anna Kańduła, samodzielny referent
tel. 71 320 1546
e-mail:

ogrodnictwo – studia stacjonarne
technika rolnicza i leśna – studia stacjonarne

mgr Katarzyna Mycko, samodzielny referent
tel. 71 320 1539
e-mail:

ochrona środowiska – studia stacjonarne I i II stopnia
rolnictwo – studia stacjonarne

Bożena Rogozińska, samodzielny referent
tel. 71 320 1540
e-mail:

Wydziałowe Biuro Praktyk

tel. 71 320 1555
e-mail:

Program wysokiej jakości staży dla studentów Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego

tel. 71 320 1028