Rzeczpospolita Polska

Rok 2020

Oferta firmy BenefitSystems dla użytkowników kart MultiSport w czerwcu 2020 r.

2020-05-26

Projekt Green Inclusion – warsztaty

2020-07-17

SKN Planowania Przestrzennego Puzzle rozpoczyna projekt Green Inclusion, którego pierwszym elementem będzie krótki warsztat, gdzie dowiedzieć będzie się można m.in. jak projektować ogrody w miastach i czym są ogrody społeczne.

Studenci mają głos! Oceń swoje zajęcia

2020-07-10
Od 13 do 22 lipca 2020 r. na indywidualnych kontach studentów w systemie USOSweb dostępne będą ankiety do oceny zajęć dydaktycznych.

Szkolenia on-line dla pracowników UPWr

2020-03-30
Zapraszamy nauczycieli akademickich UPWr do udziału w szkoleniach on-line w zakresie rozwiązań ułatwiających przygotowanie i prowadzenie wysokiej jakości dydaktyki w formule zdalnej.

Kursy języka angielskiego dla kadry administracyjnej

2020-06-16
Uruchomione zostało dodatkowe postępowanie rekrutacyjne na grupowe kursy języka angielskiego w zakresie obsługi studenta cudzoziemca i toku studiów dla kadry administracyjnej w projekcie pt. „Wzrost potencjału UPWr w zakresie umiędzynarodowienia poprzez kompleksowe podnoszenie kompetencji kadry administracyjnej oraz doskonalenie obsługi i ułatwianie integracji studentów cudzoziemców” w ramach Programu Welcome to Poland.

Zmarł prof. dr hab. dr h.c mult. Marian Truszczyński

2020-06-15
Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ś.P. prof. dr. hab. dr h.c. mult. Mariana Truszczyńskiego, wybitnego naukowca i dyrektora Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach, doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Webinarium „Internacjonalizacja w czasach pandemii” – zaproszenie

2020-06-08

Szanowni Państwo,

Pod koniec stycznia, podczas dorocznej konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce 2020", zorganizowanej na Politechnice Łódzkiej, rozmawialiśmy z optymizmem o perspektywach umiędzynarodowienia naszego szkolnictwa wyższego. Cieszyliśmy się ze statystyk: 85 tysięcy studentów zagranicznych wybrało Polskę jako miejsce swojej edukacji i choć trochę jeszcze brakuje do ambitnego celu 100 tysięcy obcokrajowców w roku 2020/21, mieliśmy powody do dumy i radości, a przede wszystkim mieliśmy plany, plany, plany...

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową, związaną z tematyką agro

2020-06-09
Bank BNP Paribas od lat angażuje się w działania wspierające agrobiznes. Z nadzieją patrzymy na rozwój nauk rolniczych, a realizowane badania i wdrażane innowacje postrzegamy jako kluczowe dla ewolucji zrównoważonych systemów żywnościowych. M.in. dlatego z przyjemnością ogłaszamy start drugiej edycji Konkursu na najlepszą pracę dyplomową, związaną z tematyką agro.