Rzeczpospolita Polska

Rok 2019

EIT Food poszukuje ekspertów do oceny wniosków projektowych

2019-03-06

EIT Food poszukuje niezależnych ekspertów o wysokim poziomie doświadczenia zawodowego w jednym z czterech obszarów funkcjonalnych: edukacji, innowacji, tworzenia przedsiębiorstw i komunikacji.

Konkurs na dyrektora Szkoły Doktorskiej na UPWr

2019-03-05

Szkolenie z wykorzystania Atlasu Zasobów Otwartej Nauki (AZON)

2019-02-27
Centrum Digitalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zaprasza studentów i pracowników naukowych na „Szkolenie z wykorzystania Atlasu Zasobów Otwartej Nauki (AZON)”

Cross Training challenge: zacznij trenować – zbadamy twój postęp

2019-02-25
Dzięki badaniom antropometrycznym i składu ciała sprawdzimy, jak zmienia się twoja siła, wytrzymałość i budowa ciała dzięki ćwiczeniom Cross Training.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

2019-02-20

Od 19 lutego 2019 roku, w dodatkowym terminie, istnieje możliwość ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków w InterRisk Towarzystwie Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, wybranym dla uczelni przez brokera.

Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane

2019-02-11
Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane, realizowane w Studium Języków Obcych i Nauk Humanistyczno-Społecznych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, odbywają się drogą elektroniczną w systemie USOSul.

Szkolenia z metodyki PRINCE2® i AgilePM® Foundation

2019-02-11
Fundacja na rzecz rozwoju Inspirator wspólnie z Samorządem Studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zaprasza absolwentów studiów I-ego stopnia na szkolenia z nowoczesnych metodyk zarządzania projektami PRINCE2® i AgilePM® Foundation. Kurs składa się z dwóch szkoleń, każde trwa po 3 dni (łącznie 6 dni – szkolenia odbywają się w weekendy). Aby zgłosić chęć udziału, należy wybrać jeden z terminów dostępnych na stronie (dostępne terminy w marcu i w kwietniu) oraz wypełnić formularz online i złożyć właściwe dokumenty.

Zmienione godziny otwarcia Dziekanatu Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

2019-02-13
Dziekanat Wydziału Medycyny Weterynaryjnej od 1 lutego 2019 r. do odwołania będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-15:00.

Studia magisterskie i doktoranckie na Iowa State University

2019-02-21
Studenci, którzy kończą pierwszy lub drugi stopień studiów, mogą ubiegać się o przyjęcie na Iowa State University – UPWr ma podpisaną umowę o współpracy z amerykańską uczelnią.