Rzeczpospolita Polska

Rok 2019

Godziny rektorskie – 21 maja

2019-05-17
Godziny rektorskie – 21 maja 2019 r. od godziny 13:30 do godziny 16:00.

Meetings for Dialogue – „Animacje jak z bajki”

2019-05-20
W ramach cyklu spotkań Meetings for Dialogue zapraszamy na wykład gościnny w języku polskim do Studium Języków Obcych i Nauk Humanistyczno-Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Wystawa malarstwa dr Anny Borcz „Ślady Atlantydy”

2019-05-17
Zapraszamy do zwiedzania nowej indywidualnej wystawy malarskiej w Galerii Linia w gmachu CND na I piętrze. To już 32 prezentacja twórczości w profesjonalnej Galerii na naszym Uniwersytecie Przyrodniczym. Prezentujemy kilka zdjęć z majowego kolorowego wernisażu. Odwiedzający mogą oglądać oraz kupować obrazy autorki do 9 czerwca 2019 r.

Szkolenia organizowane w ramach projektu „Człowiek dla Natury - Natura dla człowieka. Koegzystencja zamiast konkurencji w dolnośląskich obszarach Natura 2000”

2019-05-15
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu w ramach projektu „CZŁOWIEK DLA NATURY - NATURA DLA CZŁOWIEKA. KOEGZYSTENCJA ZAMIAST KONKURENCJI W DOLNOŚLĄSKICH OBSZARACH NATURA 2000” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 rozpoczyna realizację jednodniowych szkoleń w zakresie oceny oddziaływania na środowisko oraz usług ekosystemowych.

Zaproszenie na „Wieczory pawłowickie”

2019-05-07
Serdecznie zapraszamy wraz z osobą towarzyszącą na koncert w sali reprezentacyjnej pałacu w Pawłowicach, w ramach cyklu spotkań pod nazwą „Wieczory pawłowickie”.

UPnalia 2019 – 15 maja

2019-05-15
15 maja na kampusie Biskupin studenci będą świętować UPnalia pod hasłem ZERO WASTE.

Zaproszenie na szkolenie: COST siecią dobrych pomysłów

2019-05-14
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej w dniu 5 czerwca 2019 roku organizuje dzień informacyjny „COST siecią dobrych pomysłów. Europejski Program Współpracy Naukowo-Technicznej”.

Szkolenie z wykorzystania Atlasu Zasobów Otwartej Nauki (AZON)

2019-05-13
Centrum Digitalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zaprasza studentów i pracowników naukowych na „Szkolenie z wykorzystania Atlasu Zasobów Otwartej Nauki (AZON)”

Dni i godziny rektorskie – 15 maja, 29 maja i 30 maja

2019-05-06
Dni i godziny rektorskie zarządzone 15 maja, 29 maja i 30 maja przez prorektora ds. studenckich i edukacji.

Zagraniczne staże naukowe – Program im. Bekkera

2019-04-18
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła nabór w programie im. Bekkera dedykowany dla pracowników akademickich ze stopniem doktora.