Rzeczpospolita Polska

Rok 2018

Święto Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

2018-10-31
Rektor i Senat Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu mają zaszczyt zaprosić na Święto Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Z ORCID świat Cię widzi!

2018-10-22
„…W systemie komunikacji naukowej oraz w dystrybucji prestiżu (i funduszy) w nauce istotne jest to, aby wszystkie efekty naszej pracy były przypisane nam, a nie komuś innemu. Bo przecież chcemy, aby cytowania naszej pracy były liczone nam, a nie sąsiadowi, prawda?”

Studencki Program Stypendialny realizowany przez Prezydenta Wrocławia

2018-10-18

Wrocław dokłada wszelkich starań, aby w skuteczny sposób wspierać młodych i zdolnych ludzi oraz tworzyć dla nich atrakcyjne warunki rozwoju naukowego, a także służyć wsparciem w rozwijaniu ich pasji i talentów. Przykładem takiego działania jest Studencki Program Stypendialny.

Nabór do Akademickiego Zespołu Pieśni i Tańca "Jedliniok"

2018-10-17

AKADEMICKI ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „Jedliniok” ogłasza nabór

Stypendia Fundacji Kościuszkowskiej w Stanach Zjednoczonych

2018-10-17

NAWA – program dla doktorantów

2018-10-15
Celem Programu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów poprzez umożliwienie im odbycia części studiów doktoranckich, prowadzenia badań naukowych, pozyskania materiałów do pracy doktorskiej lub publikacji naukowej, zrealizowania części programu „Doktorat wdrożeniowy”, prowadzenia zajęć dydaktycznych lub realizacji innych form aktywności naukowej lub akademickiej powiązanych z realizacją pracy doktorskiej w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie.

Konstytucja dla nauki - spotkanie informacyjne - godziny rektorskie

2018-10-12

Rektor zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące wdrożenia na UPWr nowego Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce.