Rzeczpospolita Polska

Rok 2020

Bezpłatne konsultacje online z doradcami zawodowymi DSBK dla poszukujących pracy w czasie epidemii

2020-05-08
Doradcy zawodowi wrocławskich uczelni oferują bezpłatne konsultacje online, dla osób które w wyniku epidemii stanęły przed koniecznością szukania pracy lub doświadczają innych trudności związanych z rozwojem zawodowym.

WCA ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów kół naukowych, organizacji i grup studenckich

2020-05-18
Wrocławskie Centrum Akademickie zaprasza studentów i doktorantów do udziału w konkursie na dofinansowanie projektów kół naukowych, organizacji lub grup studenckich w ramach Funduszu Aktywności Studenckich (FAST).

Uniwersytet Dzieci – Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021

2020-06-05

Szanowni Państwo, rozpoczynamy rekrutację na Uniwersytet Dzieci! Działamy aż w 6 miastach w Polsce.

II edycja konkursu na realizację projektów badawczych przez SKN

2020-05-08

Zajęcia zdalne – narzędzia dla prowadzących

2020-03-17
W związku z zagrożeniem epidemicznym oraz wydanymi zaleceniami dotyczącymi prowadzenia zajęć dydaktycznych od 23 marca w formie zdalnej, UPWr proponuje wsparcie oraz rekomenduje narzędzia do tego celu

Spotkanie online studentów z rektorem

2020-05-25
W środę, 27 maja o godz. 11:00 na uczelnianym koncie na YouTube odbędzie się spotkanie rektora, prof. Tadeusza Trziszki ze studentami, dotyczące przywrócenia niektórych zajęć i powrotu studentów na uczelnię.

Ambulatoria Klinik Weterynaryjnych – częściowe wznowienie działalności

2020-05-01
Ze względu na panujące w naszym kraju zagrożenie COVID-19 Ambulatoria Klinik Weterynaryjnych oraz Pracownia Rezonansu Magnetycznego przyjmują od 4.05.2020 r. do odwołania, wyłącznie przypadki po uzgodnieniu telefonicznym.

Wsparcie psychologiczne dla studentów wrocławskich uczelni

2020-05-13
Psychologowie i psychiatrzy z zespołu Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. badają samopoczucie studentów wrocławskich uczelni i oferują możliwość skorzystania z konsultacji psychologicznych i psychiatrycznych w ramach Przyklinicznej Poradni Zdrowia Psychicznego.

Rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+

2020-04-27
Rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021 zostaje ponownie otwarta 27 kwietnia 2020 r. i potrwa do 11 maja 2020 r.

Kursy języka angielskiego dla kadry administracyjnej

2020-05-06
Rozpoczęła się rekrutacja na kursy języka angielskiego dla kadry administracyjnej realizowane w ramach projektu pt. „Wzrost potencjału UPWr w zakresie umiędzynarodowienia poprzez kompleksowe podnoszenie kompetencji kadry administracyjnej oraz doskonalenie obsługi i ułatwianie integracji studentów cudzoziemców”.